Bölüm Hakkında

Bölümümüz işletmelerin içinde bulunduğu ekonomik, yasal ve sosyal çevrenin gerektirdiği etkili karar alma becerilerine sahip potansiyel yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla bölümün ders planında stratejik yönetim, pazarlama, sayısal yöntem uygulamaları ile muhasebe ve finansman gibi temel işletmecilik derslerine yer verilmiştir. Aynı zamanda öğrencilerin işletmeleri ilgilendiren ekonomik gelişmelerin ve olayların sonuçlarını kavrayabilmesi amacıyla yeterli düzeyde ekonomi derslerine de ders planında yer verilmektedir. Bölüm öğrencilerine karar verme işlevlerinin etkinliği için istatistik, yöneylem yönetimi, bilgisayar ve bilgi işlem sistemleri ile ilgili yeterli düzeyde becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Bölümümüz eğitim öğretim hizmetlerini  3 Profesör, 3 Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve  5 Araştırma Görevlisi ile yürütmektedir. 

2003-2004 Eğitim Öğretim yılından itibaren bölümümüz Normal Öğretim Programına yeni kayıt olan öğrencilerimizi 1 yıl süre ile yabancı dil hazırlık eğitimine tabi tutulmaktadır. 

Bölümümüzde 2000 yılından itibaren yüksek lisans öğrenimi verilmektedir. Ayrıca 2006 yılından itibaren doktora programı yürütülmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin