Bölüm Hakkında

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Bölüm Misyonumuz

Her geçen gün rekabetin arttığı iş dünyasının gereksinimlerini kapsamlı bir şekilde karşılayabilecek, bilgi teknolojilerine hâkim, analitik ve çağdaş düşünce yapısına sahip, stratejik kararlar alıp uygulayabilen, çözüm odaklı, hem bölgenin hem de ülkenin kalkınmasına katkıda bulunabilen üretken, girişimci ruha sahip, rekabetçi ve sosyal iletişim becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

Bölüm Vizyonumuz

Vizyonumuz, işletmecilik eğitimi konusunda, günümüz dünyasının gerektirdiği donanıma sahip, etkin ve kaliteli bir eğitim sunan, uluslararası arenada rekabetçi olabilen, girişimcilik ruhunu öğrencilere aşılayan, ülkemizin ileri gelen işletme eğitimi veren kurumları arasında olmak.

Bölüm Amaçları

Mizyon ve vizyonumuz ışığında bölümümüzde aşağıdaki amaçlar benimsenmiştir.

-İşletmecilik alanında lisans düzeyinde bilgi ve beceri kazandırmak

-Yönetim becerileri edindirmek

-Girişimcilik ruhunu kazandırmak

-Analitik ve çözüm odaklı düşünce yapısını benimseyerek etkili karar alma yetisi kazandırmak

-Ekonomik, sosyal ve yasal çevrenin etkin analizini yapabilen bireyle yetiştirmek

-Sosyal çevreye karşı etik ve adalet duygusunun benimsenmesini sağlamak


Bu amaçlar doğrultusunda, bölümümüz eğitim öğretim hizmetlerini  5 Profesör, 3 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi, 4 Dr. Araştırma Görevlisi, 3 Araştırma Görevlisi ve 3 Öğretim Görevlisi ile yürütmektedir. 


2003-2004 Eğitim Öğretim yılından itibaren bölümümüz Normal Öğretim Programına yeni kayıt olan öğrencilerimizi 1 yıl süre ile yabancı dil hazırlık eğitimine tabi tutulmaktadır. 


İşletme anabilim dalı kapsamında Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında aşağıdaki yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim verilmektedir.

-İşletme Doktora Programı (2006 yılından itibaren)

-İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı (2000 yılından itibaren)

-İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı (2. Öğretim)

-Muhasebe ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (2.Öğretim)

-İşletme Uzaktan Eğitim (UZEM) Tezsiz Yüksek Lisans Programı