207 - Normal Öğretim Programı

ÖĞRETİM PROGRAMLARI

207 - Normal Öğretim Programı

Küçült Yazı Tipi Büyüt
İşletme - 207 - Normal Öğretim Programı Dersleri Program Kodu: 0207Sınıf 1
1. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
IKT105 İktisada Giriş  3 0 3 4
ISL101 İşletme Bilimi I 3 0 3 4
ISL109 Genel Muhasebe 4 0 4 5
ISL181 Bilgisayar I 1 2 2 3
ISL193 İşletme Matematiği I 3 0 3 4
KAM105 Davranış Bilimleri I 3 0 3 4
17 2 18 24
AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
TUR181 Türk Dili I 2 0 2 2
YDL183 Yabancı Dil I 2 0 2 2
İntibak Dersleri
KAM101 Hukukun Temel Kavramları 3 0 3 3
TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojilerini Kullanma 1 2 2 3
2. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
IKT106 Mikro İktisat 3 0 3 4
ISL102 İşletme Bilimi II 3 0 3 3
ISL104 Envanter Bilanço 3 0 3 4
ISL182 Bilgisayar II 2 2 3 3
ISL190 İşletme Matematiği II 3 0 3 4
KAM104 Davranış Bilimleri II 3 0 3 3
KAM122 Hukukun Temel Kavramları 2 0 2 3
19 2 20 24
AIT182 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
TUR182 Türk Dili II 2 0 2 2
YDL184 Yabancı Dil II 2 0 2 2
İntibak Dersleri
ISL110 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 3 3
TBT182 Temel Bilgisayar Bilimleri 2 2 3 3
Sınıf 2
3. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
IKT205 Makro İktisat 3 0 3 4
ISL203 İşletme Yönetimi I 3 0 3 4
ISL211 Şirketler Muhasebesi  3 0 3 4
ISL231 İstatistik I 4 0 4 5
ISL233 Maliyet Muhasebesi I  3 0 3 4
ISL235 Ticaret Hukuku 2 0 2 4
18 0 18 25
YDL285 Yabancı Dil III 4 0 4 5
İntibak Dersleri
IKT281 Mikro İktisat *** 3 0 3 4
ISL205 Envanter-Bilanço*** 3 0 3 4
ISL213 İnsan Kaynakları Yönetimi*** 3 0 3 4
4. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
ISL204 İşletme Yönetimi II 3 0 3 4
ISL218 Finans Matematiği 3 0 3 4
ISL220 Kıymetli Evrak Hukuku 2 0 2 4
ISL226 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 4
ISL232 İstatistik II 4 0 4 5
ISL234 Maliyet Muhasebesi 3 0 3 4
18 0 18 25
YDL286 Yabancı Dil IV 4 0 4 5
İntibak Dersleri
IKT282 Makro İktisat*** 3 0 3 4
ISL206 Şirketler Muhasebesi*** 3 0 3 4
Sınıf 3
5. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
ISL307 Pazarlama Yönetimi I 3 0 3 5
ISL313 İşletme Finansı I 3 0 3 6
ISL319 Uluslararası İşletmecilik 3 3 3 5
ISL331 Yöneylem Araştırması 3 0 3 6
MLY315 Türk Vergi Sistemi I 3 0 3 4
XXXXX Seçmeli Ders 3 0 3 4
18 3 18 30
Seçmeli Dersler
ISL323 Finansal Kurumlar (İngilizce) 3 0 3 4
ISL325 Finansal Kurumlar 3 0 3 4
ISL327 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları 3 0 3 4
ISL329 Endüstri İlişkileri 3 0 3 4
ISL333 Avrupa Birliği ve Türkiye 3 0 3 4
ISL335 Yönetim Ekonomisi 3 0 3 4
ISL341 Perakendecilik Yönetimi 3 0 3 4
KAM337 Borçlar Hukuku 3 0 3 4
MLY327 Kamu Maliyesi 3 0 3 4
6. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
ISL306 Üretim Yönetimi 3 0 3 5
ISL308 Pazarlama Yönetimi II 3 0 3 5
ISL314 İşletme Finansı II 3 0 3 6
ISL318 Finansal Modelleme 3 0 3 6
MLY318 Türk Vergi Sistemi II 3 0 3 4
XXXXX Seçmeli Ders 3 0 3 4
18 0 18 30
Seçmeli Dersler
ISL320 İstatistik Analiz 3 0 3 4
ISL322 İstatistik Analiz (İngilizce) 3 0 3 4
ISL324 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler 3 0 3 4
ISL326 Bankacılık Muhasebesi 3 0 3 4
ISL328 Veri İşleme Sistemleri 3 0 3 4
ISL330 Turizm İşletmeciliği 3 0 3 4
KAM306 Anayasa Hukuku 3 0 3 4
Sınıf 4
7. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
ISL401 Proje Değerlendirme 3 0 3 4
ISL405 Pazarlama Araştırması 3 0 3 5
ISL407 Yönetim Muhasebesi 3 0 3 5
ISL421 Mali Tablo Analizi 3 0 3 5
ISL451 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 2 3
XXXXX Seçmeli Ders 3 0 3 4
XXXXX Seçmeli Ders 3 0 3 4
20 0 20 30
ISL497 Diploma Çalışması* 0 6 2 4
Seçmeli Dersler
ISL411 Bilgisayarlı Muhasebe 3 0 3 4
ISL413 Sermaye Piyasaları 3 0 3 4
ISL419 Halkla İlişkiler 3 0 3 4
ISL423 Tüketici Davranışları 3 0 3 4
ISL433 Yönetim Bilişim Sistemleri 3 0 3 4
ISL437 Değişim Mühendisliği 3 0 3 4
ISL441 Portföy Yönetimi 3 0 3 4
ISL443 E-Pazarlama 3 0 3 4
ISL445 Kalite Güvence Sistemleri ve Uygulamaları 3 0 3 4
ISL449 Zaman Serileri Analizi 3 0 3 4
ISL455 Sayısal Yöntem Uygulamaları 3 0 3 4
ISL457 Değişim Mühendisliği (İngilizce) 3 0 3 4
ISL459 Firma Değerlemesi 3 0 3 4
MLY417 Devlet Bütçesi 3 0 3 4
8. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
ISL404 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası 3 0 3 4
ISL406 İş Hukuku 3 0 3 4
ISL410 Muhasebe Denetimi 3 0 3 5
ISL452 Lojistik Yönetim 3 0 3 5
XXXXX Seçmeli Ders 3 0 3 4
XXXXX Seçmeli Ders 3 0 3 4
ISL498 Diploma Çalışması ** 0 6 2 4
18 6 20 30
Seçmeli Dersler
IKT406 Türkiye Ekonomisi 3 0 3 5
IKT448 Para Teorisi ve Politikası 3 0 3 4
ISL408 Muhasebe Örnek Olay İnceleme 3 0 3 4
ISL412 Uluslararası Finansman 3 0 3 4
ISL416 Uluslararası Pazarlama 3 0 3 4
ISL426 Toplam Kalite Yönetimi 3 0 3 4
ISL428 Kantitatif Karar Verme Teknikleri 3 0 3 4
ISL430 Girişimcilik ve Rekabet 3 0 3 4
ISL434 Yönetimde İletişim Sistemleri 3 0 3 4
ISL436 Risk Yönetimi ve Türev Ürünler 3 0 3 4
ISL438 İnsan Hakları 3 0 3 4
ISL450 Sigorta Muhasebesi 3 0 3 4
ISL454 Proje Yönetimi 3 0 3 4
ISL458 Toplam Kalite Yönetimi (İngilizce) 3 0 3 4
(*) Bu ders İŞL498 ile eşdeğerdir, ancak 9. ve daha üst yarıyıl öğrencileri tarafından alınabilir.<br>(**) Bu ders İŞL497 ile eşdeğerdir, ancak 8. ve daha üst yarıyıl öğrencileri tarafından alınabilir.<br>(***) 2006 ve daha önce girişli öğrenciler kodlayacaktır.